Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Zakład Metalowy Mirosław Głowa

Uprzejmie informujemy o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję - Etap II
Nazwa beneficjenta: Zakład Metalowy Mirosław Głowa
Tytuł projektu: Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie "ZAKŁAD METALOWY MIROSŁAW GŁOWA"

###############################################################

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie potencjału rozwojowego firmy „ZMG Mirosław Głowa” poprzez umiejętne zarządzanie wzornictwem oraz wdrożenie do działalności firmy wzornictwa w postaci wybranych rekomendacji wzorniczych opracowanej w I etapie dz. 1.4. PO PW strategii, których rezultatem będzie wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej linii wzorniczej łyżek do koparek oraz wdrożenie w firmie innowacji procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:
 • zakup usług doradczych związanych opracowanie projektu nowej, innowacyjnej linii wzorniczej łyżek do koparek,
 • zakup nowych urządzeń w celu wdrożenia na rynek nowego produktu,
 • zakup nowoczesnego oprogramowania oraz do projektowania oraz zarządzania produkcją

 • Efektami podejmowanych działań będą:
 • rozwój nowoczesnej oferty produktowej dostosowanej do potrzeb rynkowych, zwiększenie udziału w rynku firmy ZMG jako producenta osprzętu
 • do maszyn budowlanych, co umocni pozycję firmy na rynku oraz zwiększy potencjał rozwojowy firmy;
 • uzyskanie rynkowej przewagi konkurencyjnej w postaci nowej, innowacyjnej linii wzorniczej łyżek do koparek marki ZMG,
 • wzrost konkurencyjności firmy poprzez nabyte technologie i umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju produktów firmy,
 • wzmocnienie rozpoznawalności firmy na rynku krajowym i europejskim poprzez nowoczesną identyfikację wizualną firmy oraz podejmowane
 • działania promocyjno-marketingowe.
 • Wartość projektu: 3 117 750.00 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 969 000.00 PLN

  ###############################################################

  Uprzejmie informujemy o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
  Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
  Działania 1.4 Wzór na konkurencję
  Nazwa beneficjenta: Zakład Metalowy Mirosław Głowa
  Tytuł projektu: "Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy ZMG Mirosław Głowa poprzez zarządzanie wzornictwem”
  Wartość projektu: 138 928,50 PLN
  Udział środków europejskich (wartość dofinansowania): 96 007,50 PLN
  Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Zakład Metalowy Mirosław Głowa poprzez zwiększenie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie wzornictwa oraz analizę planów i możliwości rozwoju firmy związanych z wykorzystaniem wzornictwa w ramach prowadzonej działalności.
  Filtruj
  Zamknij