OBECNIE NIE MA OGŁOSZONYCH PRZETARGÓW


ProjektY

Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Zakład Metalowy Mirosław Głowa

Uprzejmie informujemy o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję - Etap II
Nazwa beneficjenta: Zakład Metalowy Mirosław Głowa
Tytuł projektu: Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie "ZAKŁAD METALOWY MIROSŁAW GŁOWA"

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie potencjału rozwojowego firmy „ZMG Mirosław Głowa” poprzez umiejętne zarządzanie wzornictwem oraz wdrożenie do działalności firmy wzornictwa w postaci wybranych rekomendacji wzorniczych opracowanej w I etapie dz. 1.4. PO PW strategii, których rezultatem będzie wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej linii wzorniczej łyżek do koparek oraz wdrożenie w firmie innowacji procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

  • zakup usług doradczych związanych opracowanie projektu nowej, innowacyjnej linii wzorniczej łyżek do koparek,
  • zakup nowych urządzeń w celu wdrożenia na rynek nowego produktu,
  • zakup nowoczesnego oprogramowania oraz do projektowania oraz zarządzania produkcją

Efektami podejmowanych działań będą:

  • rozwój nowoczesnej oferty produktowej dostosowanej do potrzeb rynkowych, zwiększenie udziału w rynku firmy ZMG jako producenta osprzętu
  • do maszyn budowlanych, co umocni pozycję firmy na rynku oraz zwiększy potencjał rozwojowy firmy;
  • uzyskanie rynkowej przewagi konkurencyjnej w postaci nowej, innowacyjnej linii wzorniczej łyżek do koparek marki ZMG,
  • wzrost konkurencyjności firmy poprzez nabyte technologie i umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju produktów firmy,
  • wzmocnienie rozpoznawalności firmy na rynku krajowym i europejskim poprzez nowoczesną identyfikację wizualną firmy oraz podejmowane działania promocyjno-marketingowe.

Wartość projektu: 3 117 750.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 969 000.00 PLN


Uprzejmie informujemy o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję
Nazwa beneficjenta: Zakład Metalowy Mirosław Głowa
Tytuł projektu: "Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy ZMG Mirosław Głowa poprzez zarządzanie wzornictwem”
Wartość projektu: 138 928,50 PLN
Udział środków europejskich (wartość dofinansowania): 96 007,50 PLN
Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Zakład Metalowy Mirosław Głowa poprzez zwiększenie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie wzornictwa oraz analizę planów i możliwości rozwoju firmy związanych z wykorzystaniem wzornictwa w ramach prowadzonej działalności.


Nazwa Beneficjenta: Zakład Metalowy Mirosław Głowa
Tytuł projektu: Instalacja fotowoltaiczna w firmie Zakład Metalowy Mirosław Głowa
Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,14 MWe. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy Wnioskodawcy oraz Interesariuszy podmiotu. Zrealizowanie projektu pozwoli na częściową samodzielność energetyczną,
Dofinansowanie projektu z UE: 567 247,49 PLN

loga projektowe

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Filtruj
Zamknij