Regulamin Strony Internetowej Zakładu Metalowego Mirosław Głowa

I. Ogólne Postanowienia

1.1. Nazwa Firmy i Adres

  1. Zakład Metalowy Mirosław Głowa
  2. Adres siedziby firmy: Tuszów Narodowy 388, 39-332 Tuszów Narodowy.
  3. Adres e-mail: zmg@zmg.pl
  4. Numer telefonu: +48 607530010
  5. NIP: 8171325428

1.2. Dni i Godziny Pracy

Zakład Metalowy Mirosław Głowa działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

II. Korzystanie z Strony Internetowej

2.1. Zasady Ogólne

Korzystając z witryny internetowej zakładu, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin. Zakazane jest kopiowanie i powielanie treści dostępnych na stronie, w tym wzorów produktów, które są chronione europejskim wzorem przemysłowym.

2.2. Ograniczenia Wiekowe

Nie ma ograniczeń wiekowych dla użytkowników strony internetowej.

III. Ochrona Danych

3.1. Zbieranie i Przetwarzanie Danych Osobowych

Informacje na temat zbierania i przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies dostępnej pod adresem: Polityka Prywatności i Cookies.

3.2. Pliki Cookies

Strona internetowa może korzystać z plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies.

IV. Zakup Produktów/Usług

4.1. Proces Zamówienia

Proces składania zamówienia produktów/usług odbywa się poprzez formularz kontaktowy dostępny na każdej stronie produktu.

4.2. Płatności i Dostawa

  • W celu rozpoczęcia produkcji wymagane jest wniesienie 30% zaliczki na konto wskazane na fakturze ProForma.
  • Resztę płatności klient dokonuje przed wysyłką na wskazane konto w fakturze.
  • Dostawa może być przygotowana przez klienta lub firma Zakład Metalowy Mirosław Głowa może zorganizować dostawę jako dodatkową usługę. Koszt dostawy zależy od wielkości przesyłki i aktualnych cen przewoźnika.

V. Zasady Zwrotów

5.1. Zwroty Produktów/Usług

Produkty, które można zwrócić, to produkty z zaczepem MS. Pozostałe produkty są robione spersonalizowanie i nie podlegają zwrotowi.

5.2. Okres na Dokonanie Zwrotu

Okres na dokonanie zwrotu wynosi 14 dni od daty dostarczenia przez kuriera.

5.3. Wyjątki od Prawa Zwrotu

Spersonalizowany produkt nie podlega prawu zwrotu.

VI. Gwarancja

6.1. Warunki Gwarancji

Gwarancja na produkty wynosi 24 miesiące i obejmuje spawy oraz elementy hydrauliczne. Warunkiem zachowania gwarancji jest użytkowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dostarczenie wadliwego elementu do siedziby firmy Zakład Metalowy Mirosław Głowa.

6.2. Prawa i Obowiązki Klienta

Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy element na własny koszt, a następnie firma Zakład Metalowy Mirosław Głowa dokonuje naprawy i odsyła klientowi poprawiony element.

VII. Prawa Autorskie i Własność Intelektualna

Treści i materiały na stronie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie treści dostępnych na stronie jest zabronione.

VIII. Postanowienia Końcowe

8.1. Rozstrzyganie Sporów

Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej strony będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby firmy Zakład Metalowy Mirosław Głowa.

8.2. Modyfikacje Regulaminu

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej.

8.3. Jurysdykcja

Regulamin podlega prawu polskiemu i jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Filtruj
Zamknij