" Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 148,4 kWp"

W nawiązaniu do rozpoczynającej się procedury wyboru oferenta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej zachęcamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe. Szczegóły oferty oraz niezbędne załączniki znajdą Państwo w poszczególnych plikach w doc/pdf. 

http://zmg.pl/img/cms/zapytanie/Zapytanie ofertowe_zmg.pdf

http://zmg.pl/img/cms/zapytanie/Zalacznik_nr_1_Program Funkcjonalno Użytkowy_Zakład Metalowy Mirosław Głowa.pdf

http://zmg.pl/img/cms/zapytanie/Zalacznik_nr_2_formularz ofertowy.pdf

http://zmg.pl/img/cms/zapytanie/Zalacznik_nr_3_oświadczenie wykonawcy.pdf

Informujemy, iż z racji na bardzo dużą ilość ofert, która do nas wpłynęła do dnia 5 grudnia 2017 r. do godziny 15-stej postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 6 grudnia w godzinach popołudniowo-wieczornych, a wynik zostanie ogłoszony i przedstawiony na naszej stronie internetowej w dniu 7 grudnia 2017r.

z poważniem

Mirosław Głowa 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego na wyłonienie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w firmie Zakład Metalowy Mirosław Głowa, informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które ukazało się 21 listopada 2017 roku do dnia 5 grudnia do godz. 15.00 zostało dostarczonych do Zamawiającego 10 ofert. W oparciu o kryteria przedłożone w zapytaniu ofertowym wygrała i tym samym została wykonawcą przedmiotowego zamówienia firma JS-System Jacek Świetlik z Gliwic, która przedłożyła ofertę cenową na kwotę 546120,00 zł netto, następnie  uzyskała 85 punktów, w 3 z 4 kryteriów otrzymując maksymalną ilość punktów. Wszystkim pozostałym oferentom dziękujemy za złożenie ofert.  

z poważaniem

Mirosław Głowa