Rodzaje koparek do robót ziemnych i ich zastosowanie