English Deutsch Polski

Łyżka skarpowa – specjalistyczne narzędzie