English Deutsch Polski

Czym powinien się charakteryzować producent zamiatarek?