Zakład Metalowy Mirosław Głowa z siedzibą w Ławnicy 85, 39-331 Chorzelów zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci dostawy nowych urządzeń:

Część A: stoły do cięcia 2000 mm szerokości /1 kanał/ stół odciągowy J100A/B – 3 szt.
Część B: system wentylacji: PFC-44 4kW Plus- 3 szt.
Cześć C: elementy instalacji odciągowej 1 kanał 10mb – 2 szt.
Część D: modernizacja PFC 12 – 1 szt.
Część E: montaż systemu wentylacji – 3szt

Więcej informacji