Uprzejmie informujemy o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję
Nazwa beneficjentaZakład Metalowy Mirosław Głowa
Tytuł projektu: "Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy ZMG Mirosław Głowa poprzez zarządzanie wzornictwem”
Wartość projektu: 138 928,50 PLN
Udział środków europejskich (wartość dofinansowania): 96 007,50 PLN
Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Zakład Metalowy Mirosław Głowa poprzez zwiększenie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie wzornictwa oraz analizę planów i możliwości rozwoju firmy związanych z wykorzystaniem wzornictwa w ramach prowadzonej działalności.