Zamiatarka uliczna - odpowiednie użytkowanie

Na rynku dostępne są różne modele zamiatarek, bardziej lub mniej zautomatyzowane. Ich wybór zwykle podyktowany jest tym do jakich prac będą przeznaczone. Czy będą to automatyczne zamiatarki uliczne, czy też zamiatarki stosowane do sprzątania na placach budowy. Jak każde narzędzie, musi być profesjonalne użytkowane by mogło spełniać swoją rolę. Do tego dochodzą również podstawowe zasady bezpieczeństwa użytkowania.

Zastosowanie zamiatarki

Zamiatarka uliczna to urządzenie przeznaczone głównie do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni takich jak: drogi, place i chodniki pokryte asfaltem, betonem lub kostką brukową. Zamiatarka uliczna znajduje zastosowanie również w okresie zimowym jako sprzęt do odśnieżania dróg, chodników i placów przydomowych.

Przygotowanie zamiatarki do pracy

Jeśli jesteśmy świeżo po zakupie zamiatarki, najpierw musimy zapoznać się z zasadą jej działania. Wszystko po to by wiedzieć jakie płyny eksploatacyjne należy uzupełnić, jak w przyszłości czyścić jej elementy. Dzięki temu unikniemy w przyszłości zbędnych awarii związanych z codzienną eksploatacją. Musimy wiedzieć gdzie znajduje się wlew na paliwo i w jaki sposób je uzupełniać. Bardzo ważne by nie dolewać paliwa podczas pracy zamiatarki.

Obsługa zamiatarki

Zamiatarkę może obsługiwać każda osoba, która jest pełnoletnia i posiada uprawnienia do kierowania nośnikiem zamiatarki. Jest to sprzęt, który może obsługiwać każdy, jest to maszyna bardzo prosta w obsłudze pod warunkiem, że zastosujemy się do wytycznych producenta. Bardzo ważne by stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zabrania się obsługiwać urządzenie osobom nieupoważnionym i postronnym, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. Pracownik w trakcie pracy przy użyciu zamiatarki ulicznej musi zwrócić uwagę czy w pobliżu wykonywanych prac nie przebywają jakieś osoby. Dodatkowo powinien zadbać o dostosowanie prędkości ciągnika do powierzchni czyszczonej. Osoba obsługująca zamiatarkę uliczną podczas pracy powinna nosić ochronne okulary.